Showing posts with label review. Show all posts
Showing posts with label review. Show all posts
7 January 2018

IKOO BRUSH REVIEW


Днешното ревю е за четката Ikoo Brush - немска марка, предлагаща професионални и достъпни продукти за коса. Четката, която аз имам е по-големият вариант (води се за домашна употреба) в розов цвят и е много подобна на Tangle Teezer, но за това след малко.


Това, което ми харесва при нея е, че разресването на косата е изключително лесно, а скубенето и дърпането е минимално, което при моята гъста и чуплива коса, е много рядко явление. След разресване косата ми става мека и гладка. Опаковката и дизайнът са супер сладурски - гърбът е металиков и огледален.


Четката пристигна с допълнителни подаръци - комплект ластици за коса (определено ще влязат в употреба), 8GB флашка, която е и ключодържател, и пазарска чанта.


Това, което отличава Ikoo Brush от Tangle Teezer е технологията й за масаж на скалпа, която подобрява кръвообрашението и стимулира растежа на косата. Определено забелязвам разликата между двете четки при употреба и разресването с Ikoo е много приятно. Четката може да се използва на суха и мокра коса, където отново виждам разлика - разресването на мокра коса е много по-лесно и безболезнено.
Мога спокойно да кажа, че препоръчвам четката с две ръце! Можете да я намерите във fringestore.bg, а аз съм хвърлила око на тази!

xo,
Kalina
13 December 2017

CHRISTMAS ON THE BEACH


Denim Jacket: SheIn // Sweater: Zaful // Trousers: H&M // Coat: New Yorker // Trainers: Adidas via ASOS

Isn't that just dreamy? As I've said before, I love the sea in winter even more than in summer and this year has been very generous with its temperatures. Although, another part of me wishes there was snow, so I could feel festive and not stress about exams as much. Just a little bit left!
~
Не е ли красиво? Както съм споменавала, обичам морето през зимата повече от през лятото, а тази година е доста щедра с температурите си. Въпреки това, друга част от мен се надява на сняг, за да съм в празнично настроение и да не се стресирам за изпити толкова много. Само малко остава!

xo,
Kalina
13 November 2017

HUDA BEAUTY LIQUID LIPSTICKS REVIEW


It may seem like I'm buying everything Huda Beauty these days and honestly I kind of am. I go through these phases, where I'm obsessed with different brands and at the moment that's Huda Beauty. I've been using her liquid lipsticks for months and today I wanna share my thoughts on them.
~
Може да изглежда сякаш купувам всичко от Huda Beauty напоследък и честно казано, май наистина го правя. Минавам през фази на обсебване от различни марки и в момента това е Huda Beauty. Използвам течните й червила с месеци и днес искам да споделя мнението си за тях.


I have the colours Sugar Mama, Bombshell and Trendsetter. The former is from the Nude Love collection and the others are from the original launch. The packaging is gorgeous and at this point iconic - all the lipsticks come in a plastic box with Huda's lips and the bottle is mattified glass.
~
Имам цветовете Sugar Mama, Bombshell и Trendsetter. Първият е от Nude Love колекцията, а другите два са от оригиналните. Опаковката е супер красива и популярна - всички червила пристигат в пластмасова кутия с устните на Худа, а шишенцето - матирано стъкло.

High Heels

As you can see, all of them are shades of nude, which isn't really surprising. I wear mostly nude lipstick and considering the price point, it's wiser to invest in something you know you'll get a lot of wear out of.
~
Както виждате, всичките са неутрални нюанси, което не е изненадващо. Нося предимно неутрално червило и като се има предвид цената, по-умно е да се инвестира в нещо, от което знаете, че ще си избиете парите.


The applicator is the standard doe-foot and it's easy to use. Usually a lot of lipstick comes off on it and I even wipe some of it off, because I need a small amount on my lips.
~
Апликаторът е стандартен и лесен за използване. Обикновено доста червило излиза с него и дори избърсвам част от него, защото се нуждая от малко количество.


The swatches are Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter top to bottom. They're all very wearable, but Trendsetter looks a bit more like a 90s warm brown on my skin tone.
~
Суочовете са Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter от горе надолу. Те са много практични, но Trendsetter е малко повече като топло кафяво от 90-те на моята кожа.


What I love most about these lipsticks is the formula. It dries down fully matte, but I would describe it as a comfortable velvetty matte, which doesn't make your lips crusty and flaky. One thing I've noticed is, it takes quite a bit longer to dry, but that isn't a negative, because you have more time to correct mistakes and achieve a perfect application that way. The only downside is it sometimes gets on my teeth while drying.
~
Това, което най-много харесвам в тези червила е формулата. Изсъхва напълно матова, но бих я описала като удобно кадифено матово, което не изсушава устните прекалено. Нещо, което съм забелязала е, че отнема доста повече да изсъхне, но това не е нещо отрицателно, защото така има повече време за поправяне на грешки и постигане на перфектен контур. Единственият недостатък е, че понякога попада върху зъбите докато изсъхва.


All in all, as I've mentioned before, the Huda Beauty liquid lipsticks are currently my favourites on the market and I strongly recommend trying them. The price point is a little higher - £18 each, but I think they're worth it.

Have you tried them?
~
Като цяло, както съм споменавала преди, червилата на Huda Beauty са любимите ми на пазара в момента и горещо ги препоръчвам. Цената е малко по-висока - £18 всяко, но според мен си заслужават.

Вие пробвали ли сте ги?

xo,
Kalina
7 October 2017

HUDA BEAUTY DESERT DUSK PALETTE REVIEW


It's finally here! I had been waiting for this palette to drop ever since it was announced and ordered it the morning it came out. Now that I've received it and had my chance to test and play around with it, I can give you my verdict.
~
Най-накрая е тук! Чаках я да излезе откакто беше обявена и я поръчах сутринта, когато беше пусната на пазара. Сега, след като я получих и имах шанса да я тествам и да поиграя с нея, мога да ви дам присъдата си.

Packaging

Starting with the obvious - IT'S GORGEOUS! It comes in a purple box and the front cover has Huda's eyes on it. It's also reflective, so that's also a nice touch. It closes with a magnet and isn't too heavy to carry and actually way smaller and more compact than I was expecting.
~
Като започнем с очевидното - КРАСОТА! Идва в лилава кутия и на капака са очите на Худа. Холографна е, което допринася към хубавата опаковка. Затваря се с магнит и не е твърде тежка, а всъщност доста по-малка и компактна, отколкото очаквах.

Inside

So, when you open it, you have a protective sheet with Huda's eyes again, which is too pretty to throw away. Then you can see a huge mirror, which is amazing and so handy and of course, the 18 shades, which were the main reason why I was so keen on getting the palette. They're exactly my type of colours, but we haven't seen that much purple lately, which I love on my green eyes - makes them pop.
~
Когато я отворите, има защитна картичка, отново с очите на Худа, която е твърде хубава, за да я изхвърля. След това виждате огромно огледало, което е страхотно и много удобно, и естествено 18-те сенки, които са главната причина толкова много да искам тази палитра. Точно моите типове цветове са, но напоследък на пазара не се вижда много лилаво, което обожавам на зелените си очи - кара ги да изпъкват.

Shades

As I said, there are 18 shades with a mixture of textures - metallics, mattes, glitters and even a pressed pure glitter. The variety of colours is great too and it gives you the chance to create so many looks - from everyday to a night out. But let me dissect the shades one by one:
~
Както казах, има 18 цвята и микс от финиши - металикови, матови, блестящи и дори чист брокат. Разнообразието от цветове също е голямо и дава шанса да се създадат много визии - от ежедневна до нощна. Но сега подробно за всеки цвят:


Desert Sand - a matte cream colour, great for a base over the whole lid
Musk - another matte, perfect for the crease if you want a cooler toned look
Eden - a peachy matte, but sadly one of the worst formula-wise in the palette; it's so chalky and powdery and gives a lot of fallout
Amber - a brick toned matte, it isn't as opaque as I was expecting, but the weird thing about it is it leaves a stain on the skin
Blood Moon - easily one of the best shades in the palette - very creamy and pigmented and it's a shimmer
Oud - a warm toned brown matte and the darkest colour in the palette, good one
Celestial - a pink glitter, which looks really good in the packaging but doesn't show up much on the skin
Nefertiti - a gold glitter, which formula-wise is the same as Celestial
Twilight - one of my favourites - it's a duochrome shade with purple and blue tones and looks AMAZING on the centre of the lid
~
Desert Sand - матов кремав цвят, страхотен за база на целия клепач
Musk - още един мат, перфектен за сгъвката, ако искате по-студен грим
Eden - прасковен мат, но за съжаление, един от най-лошите като формула - направо тебеширен и се разпрашва
Amber - керемиденочервен мат, но не е толкова наситен, колкото очаквах; странното при него е, че оставя петно на кожата
Blood Moon - с лекота един от най-добрите цветове в палитрата - много кремообразен и наситен; блестящ е
Oud - топло тъмнокафяво матово и най-тъмният цвят в палитрата; добър е
Celestial - розов блестящ, който изглежда супер в опаковката, но не се показва много на кожата
Nefertiti - златист блестящ, който е същият като формула с предния
Twilight - един от любимците ми - дуохромен цвят с лилави и сини тонове и изглежда НЕВЕРОЯТНО в центъра на клепача


Amethyst - the biggest disappointment, because it was the main reason why I wanted the palette; it just doesn't show up.. at all
Royal - another metallic and a really good one, can't say anything bad about it
Retrograde - probably the weirdest shade in the palette - it's a glitter, but you can't tell what colour it is; I like it though
Cashmere - a metallic, which I don't really see myself using, but it would tie in great with Musk and Nefertiti
Angelic - very similar to Celestial, but the formula is different - this one is a bit more opaque
Cosmo - this one is the pure glitter, which I'm kinda intimidated to use.. It would look great as eyeliner, in the crease or on the bottom lash line
Turkish Delight - like Blood Moon, this one is perfection - very creamy and opaque
Saffron - a very red matte, but it's easy to blend and pigmented af
Blazing - another great matte, this time a true orange; the last two are definitely not for everyone, but I love them
~
Amethyst - най-голямото разочарование, защото беше от основните причини да искам палитрата; просто не се появява.. изобщо
Royal - още един металиков и е наистина хубав, не мога да кажа нищо лошо за него
Retrograde - най-странният цвят в палитрата - блестящ е, но не може да се разбере какъв цвят е; но пък ми хареса
Cashmere - металик, който не виждам да използвам много, но би изглежда страхотно в комбинация с Musk и Nefertiti
Angelic - много подобен на Celestial, но формулата е по-различка - този е малко по-наситен
Cosmo - този е чистият брокат и малко ме плаши... Би изглеждал супер като очна линия, в сгъвката на клепача или на долния клепач
Turkish Delight - като Blood Moon, този е перфектен - много мек и наситен
Saffron - много червен мат, но е лесен за блендване и е супер пигментиран
Blazing - още един страхотен мат, този е чисто оранжево; последните два определено не са за всеки, но аз ги обожавам

Verdict

As you can see, there were definitely a few disappointing shades, the worst of which Amethyst, which is really sad, because that's the one that catches your eye when you open the palette. I think it's a gorgeous palette, but for the insane price of £56 I'm expecting a bit more. I think the main problem is the pigmentation on some of the shades and the chalky mattes, which thankfully aren't consistent. You get a great variety of colours, but I don't think it can beat my beloved Modern Renaissance by ABH. I don't regret buying it and I'll definitely be using it a lot, as most of the shades are easy to work with, but it's up to you to decide if you're willing to spend that much on it.
~
Както виждате, определно има няколко разочароващи цвята, най-лошият от които е Amethyst, което пък е тъжно, защото той грабва вниманието, когато погледнете палитрата. Мисля, че е много красива палитра, но за лудата цена от 130лв очаквам малко повече. Според мен главният проблем е пигментацията при някои от сенките и тебеширените матови, които за щастие не са всички. Получавате разнообразие от цветове, но не мисля, че може да надмине любимата ми Modern Renaissance от ABH. Не съжалявам, че я купих и определено ще я използвам много, защото с повечето цветове се работи лесно, но оставям на вас да решите дали си заслужава да платите толкова много за нея.


So, I'm interested to know, will you be buying the Huda Beauty Desert Dusk palette or giving it a pass?
~
И така, интересно ми е да науча, ще си купите ли Desert Dusk палитрата от Huda Beauty или ще я пропуснете?

xo,
Kalina
23 September 2017

HUDA BEAUTY GOLDEN SANDS 3D HIGHLIGHTER PALETTE REVIEW


Today's review is an exciting one, because I'll be talking about the Huda Beauty 3D Highlighter Palette. The reason I got it was quite tragic - I dropped my BECCA Champagne Pop highlighter and it smashed, and even though I put it back together, it left a hole in my heart. I have about 150 highlighters, but this is actually the first highlighter palette I've tried, so if you wanna know my thoughts on it, keep reading!
~
Днешното ревю е вълнуващо, защото ще говоря за 3D Highlighter палитрата на Huda Beauty. Причината да си я взема беше доста трагична - изпуснах Champagne Pop от BECCA и се натроши. Въпреки че го залепих с ракия, дупката в сърцето ми остана. Имам около 150 хайлайтъра, но това е първата ми палитра с хайлайтъри, така че, ако искате да научите мнението ми, продължете да четете!


It comes in cardboard packaging with Huda's face on it. It's holographic, which makes it so cool. It's also magnetic, so it shuts securely. I was debating between the Golden Sands and the Summer Solstice special edition, but decided that I wanted something more practical (the special edition one has a purple shade in it).
~
Опаковката е картонена и лицето на Худа е на капака. Има холограма, което я прави много готина. Затваря се с магнит. Колебаех се между Golden Sands и специалното издание Summer Solstice, но реших че исках нещо по-практично (лимитираната серия има лилав цвят).


The palette has 4 shades - 1 cream and 3 powders. Fiji is the cream one and you're supposed to put it on your cheek bones first sort of like a primer (but I also saw on Huda's Snapchat that she uses is it alone all over her body). Then to set it, you use Seychelles. Both are warm-toned golds and I find them the perfect colours for me, as I was looking for something similar to Champagne Pop. They're actually way lighter, so I'll be able to use them all year round.
~
Палитрата има 4 цвята - 1 кремообразен и 3 пудри. Fiji е кремообразният и се слага на скулите като основа (но видях в снапчата на Худа, че го използва самостоятелно по цялото си тяло. След това, отгоре се нанася Seychelles. И двата цвята са топло злато и ги намирам за перфектните нюанси за мен, тъй като търсех нещо близо до Champagne Pop. Те са всъщност доста по-светли, така че ще мога да ги използвам през цялата година.


Tahiti and Zanzibar are where the fun begins. Tahiti is supposed to go a bit lower than the previous two and blend in with your contour and Zanzibar is applied more towards the apples of the cheeks like a blush. I thought it was going to be over the top and too blinding, but it looks so pretty and (almost) natural. I can definitely see why it's called a 3D highlighter palette.
~
Забавлението започва при Tahiti и Zanzibar.  Tahiti се нанася малко по-надолу от първите два и се блендва с контура, а Zanzibar - повече към бузите като руж. Мислех, че ще изглежда прекалено ярко и заслепяващо, но всъщност е красиво и (почти) естествено. Определено разбирам защо се казва 3D хайлайт палитра.


As you can see from the swatches, all the colours are very opaque. They're easy to blend - Fiji actually requires the most effort, but once it sets, it doesn't move. You definitely don't have to wear all of them together. If you want a more natural look, you can just use Fiji and/or Seychelles, but I love to glow.
~
Както се вижда от суочовете, всички цветове са много наситени. Лесно се блендват - всъщност Fiji изисква най-много усилия, но след като изсъхне, не мърда. Определено не е нужно да носите всички цветове заедно. Ако искате по-естествен вид, може да използвате само Fiji и/или Seychelles, но аз обичам да сияя.


I really don't have anything bad to say about this palette. I got it discounted on CultBeauty - for £34 instead of £40.  I would recommend it to anyone who loves their highlighter. It's more of a luxury, you don't really need it, but it is innovative and I appreciate that.
~
Наистина нямам нищо лошо да кажа за тази палитра. Взех си я с намаление от CultBeauty - за £34 вместо £40. Бих я препоръчала на всеки, който обича хайлайта. По-скоро е лукс, отколкото необходимост, но е иновативна и оценявам това.

xo,
Kalina
28 July 2017

BECCA BACKLIGHT PRIMING FILTER REVIEW


Today I'm going to be talking about the BECCA Backlight Priming Filter - a purchase which was very much influenced by Jaclyn Hill. I'm not an expert with primers, I actually don't use one every time I apply makeup, but I've started to get more into them.
~
Днес ще говоря за Backlight Priming Filter от BECCA - покупка, която беше доста повлияна от Джаклин Хил. Не съм експерт с основите и даже не ги използвам всеки път, когато се гримирам, но започнах да се интересувам повече.


The packaging is very nice and sturdy and pretty much looks like a foundation with a little pump at the top. The product is 30ml and I'd say you need one pump to achieve the desired effect. It has a really nice scent and is almost clear.
~
Опаковката е много хубава и тежка и общо взето изглежда като фон дьо тен с малка помпичка отгоре. Продуктът е 30мл и бих казала, че е нужно едно натискане, за да се постигне желания ефект. Има приятен аромат и е почти безцветен.You can probably see in the swatches above that it's definitely a very highlighting product, but once it's blended it just looks like a healthy glow from within. I like that it doesn't have chunky glitter and looks natural. I apply it either mixed with foundation or just on it's own when I'm having a minimal makeup day. It's perfect for summer, but I can definitely see myself using it in colder weather when my skin becomes drier.
~
Може би виждате по суочовете отгоре, че е доста озаряващ продукт, но когато се разнесе излежда просто като здравословно сияние (хаха и аз не знам как да го преведа). Харесва ми, че няма едър брокат и изглежда естествено. Нанасям го или смесен с фон дьо тен или без нищо, когато нося минимален грим. Перфектен е за лятото, но определено се виждам да го използвам в по-студено време, когато кожата ми стане по-суха.


I like the primer, but there are definitely some downsides. First of all, if you have greasy skin, you should definitely stay away from it. Secondly, it doesn't do much more than give a glow - it doesn't smooth the pores or help the makeup last longer. And last but not least, the price is really really high. So I would say, you need to decide for yourself if it's worth it.

What's your favourite primer? I'd love to try some more.
~
Харесвам праймъра, но определено има и недостатъци. Първо, ако имате мазна кожа, стойте далеч от него. Второ, не прави друго освен да озарява - не изглажда порите и не подсилва трайността на грима. И не на последно място, цената е много много висока. Така че, бих казала, че сами трябва да решите дали си заслужава.

Кой е любимият ви праймър? Бих се радвала да пробвам други.

xo,
Kalina
24 July 2017

NARS RADIANT CREAMY CONCEALER REVIEW


Today's post is gonna be about a very cult (if I do say so myself) product - the Radiant Creamy Concealer by NARS). I got it off ASOS in May, so I've had a bit of time to try it and play around with it.
~
Днешният пост ще е за един много култов (бих казала) продукт - Radiant Creamy Concealer от NARS). Поръчах си го от ASOS през май, така че имах време да го изпробвам и да си поиграя с него.


First of all, I got the colour Chantilly, which is the lightest shade out of all of them. I think that might have been my mistake, because I am naturally pale, but I use fake tan often and I go to the beach a lot in summer. Basically, it's way too light for me now. The packaging is nice and the applicator is standard.
~
Като за начало, избрах си цвета Chantilly, който е най-светлият от всички. Мисля, че това може да е грешката ми, защото съм естествено бледа, но използвам изкуствен тен често и ходя на плаж доста през лятото. Накратко, твърде светъл е за мен в момента. Опаковката е хубава и апликаторът е стандартен.


What I really love about it is the consistency - it lives up to its name and it is really creamy and easy to blend. The coverage is really good, although nothing can cover up my dark circles completely.
~
Това, което наистина ми харесва е консистенцията - отговаря на името си и е много мек и лесен за блендване. Покритието е добро, но нищо не може да скрие тъмните ми кръгове напълно.


Although it's very opaque, it's still very radiant and doesn't dry the skin out. It just looks quite natural. But here comes the downside - I don't know if it's the colour or something else, but whenever I apply it, it looks grey. It makes me look unhealthy and washed out and I have to put another concealer on top.
~
Въпреки че е много наситен, все пак е озаряващ и не изсушава кожата. Стои много естествено. Но тук идва проблемът - не знам дали е цветът или нещо друго, но когато го нанеса, изглежда сив. Прави вида ми болен и трябва да нанеса друг коректор отгоре.


So what are my overall thoughts? I like it, but not enough to justify spending that much on it and definitely would not repurchase. I don't think it's worth it and there are much better concealers for a lower price - for example the MAC Pro Longwear.

Have you tried it?
~
Какво е цялостното ми мнение? Харесвам го, но не достатъчно, за да го оправдая цената му и да го купя отново. Не мисля, че си заслужава и според мен има много по-добри коректори на по-ниска цена - например Pro Longwear от MAC.

A вие пробвали ли сте го?

xo,
Kalina
27 June 2017

ICONAILS BY CATRICE


Today's post is all about the new nail polishes ICONails by Catrice Cosmetics. I received a few colours to test out and I wasn't expecting to like them, because I'm quite pretentious when it comes to nail polish, but I actually did, so I wanted to share why.
~
Днешният пост ще е за новата серия лакове на Catrice ICONails. Получих няколко цвята за проба и не очаквах да ги харесам, защото съм доста претенциозна, когато става въпрос за лак за нокти, но ги харесах и искам да споделя защо.


The collection has 36 colours altogether and I have 5, which are quite various. I usually only wear whites, creams and beiges and rarely stray from them (with the occasional red). I can definitely see myself wearing all of these though.
~
Колекцията има общо 36 цвята, а аз имам 5, които са доста разнообразни. Обикновено нося само бяло, кремаво или бежово и рядко каквото и да е друго (понякога червено). Обаче определено се виждам с всички тези.


The packaging is quite cute and the polishes have a big removable cap. You get a good amount for the price, too.
~
Опаковката е много сладка и лаковете имат голяма махаща се капачка. Получавате добро количество за цената.


The brush is standard to thick and the application is very easy. I think it's the right time to note that everyone's nails are different and the same formula doesn't work for everyone. I could easily compare these to Essie quality.
~
Четката е стандартна до дебела и нанасянето е много лесно. Мисля, че сега е моментът да отбележа, че нокътната плочка е различна и една и съща формула не работи за всеки. Тези могат лесно да бъдат сравнени с качеството на Essie.


I'd say as far as pigmentation goes, they're pretty standard - meaning if you want good coverage, you need to apply two layers. They dry down quickly enough for me and the best part - they do live up to the expectations. As stated, they last 7 days without a top coat, which is how I've worn them, but a top coat would definitely extend the longevity.
~
Бих казала, че що се отнася за пигментацията са стандартни - което означава, че ако искате добро покритие, ви трябват два слоя. Сравнително бързо изсъхват и най-добрата част - отговарят на очакванията. Както е обещано, издържат 7 дни без топ лак, както аз ги носих, но с топ лак определено биха издържали и повече.


I wanted to get some of those plastic nail things they have in salons, but I couldn't find any, so I swatched the colours on paper. I'm definitely gonna be wearing the first three this summer and the other two I'm going to save for autumn and winter.
~
Исках да взема от онези пластмасови неща като в салоните, но не намерих никъде, така че ги суочнах на хартия. Определено ще нося първите три цвята това лято, а останалите два ще оставя за есента и зимата.


So all in all, I'm very impressed with these nail polishes and I'm even planning on buying some myself. I didn't have to post about them, I wasn't paid and so on, but just wanted to share this great budget find. Will you be trying them?
~
Като цяло съм доста впечатлена от тези лакове и дори планирам да си купя няколко сама. Не бях задължена да поствам за тях, не ми е платено и т.н., просто исках да споделя това бюджетно откритие. Вие ще ги пробвате ли?

xo,
Kalina