Showing posts with label makeup. Show all posts
Showing posts with label makeup. Show all posts
13 November 2017

HUDA BEAUTY LIQUID LIPSTICKS REVIEW


It may seem like I'm buying everything Huda Beauty these days and honestly I kind of am. I go through these phases, where I'm obsessed with different brands and at the moment that's Huda Beauty. I've been using her liquid lipsticks for months and today I wanna share my thoughts on them.
~
Може да изглежда сякаш купувам всичко от Huda Beauty напоследък и честно казано, май наистина го правя. Минавам през фази на обсебване от различни марки и в момента това е Huda Beauty. Използвам течните й червила с месеци и днес искам да споделя мнението си за тях.


I have the colours Sugar Mama, Bombshell and Trendsetter. The former is from the Nude Love collection and the others are from the original launch. The packaging is gorgeous and at this point iconic - all the lipsticks come in a plastic box with Huda's lips and the bottle is mattified glass.
~
Имам цветовете Sugar Mama, Bombshell и Trendsetter. Първият е от Nude Love колекцията, а другите два са от оригиналните. Опаковката е супер красива и популярна - всички червила пристигат в пластмасова кутия с устните на Худа, а шишенцето - матирано стъкло.

High Heels

As you can see, all of them are shades of nude, which isn't really surprising. I wear mostly nude lipstick and considering the price point, it's wiser to invest in something you know you'll get a lot of wear out of.
~
Както виждате, всичките са неутрални нюанси, което не е изненадващо. Нося предимно неутрално червило и като се има предвид цената, по-умно е да се инвестира в нещо, от което знаете, че ще си избиете парите.


The applicator is the standard doe-foot and it's easy to use. Usually a lot of lipstick comes off on it and I even wipe some of it off, because I need a small amount on my lips.
~
Апликаторът е стандартен и лесен за използване. Обикновено доста червило излиза с него и дори избърсвам част от него, защото се нуждая от малко количество.


The swatches are Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter top to bottom. They're all very wearable, but Trendsetter looks a bit more like a 90s warm brown on my skin tone.
~
Суочовете са Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter от горе надолу. Те са много практични, но Trendsetter е малко повече като топло кафяво от 90-те на моята кожа.


What I love most about these lipsticks is the formula. It dries down fully matte, but I would describe it as a comfortable velvetty matte, which doesn't make your lips crusty and flaky. One thing I've noticed is, it takes quite a bit longer to dry, but that isn't a negative, because you have more time to correct mistakes and achieve a perfect application that way. The only downside is it sometimes gets on my teeth while drying.
~
Това, което най-много харесвам в тези червила е формулата. Изсъхва напълно матова, но бих я описала като удобно кадифено матово, което не изсушава устните прекалено. Нещо, което съм забелязала е, че отнема доста повече да изсъхне, но това не е нещо отрицателно, защото така има повече време за поправяне на грешки и постигане на перфектен контур. Единственият недостатък е, че понякога попада върху зъбите докато изсъхва.


All in all, as I've mentioned before, the Huda Beauty liquid lipsticks are currently my favourites on the market and I strongly recommend trying them. The price point is a little higher - £18 each, but I think they're worth it.

Have you tried them?
~
Като цяло, както съм споменавала преди, червилата на Huda Beauty са любимите ми на пазара в момента и горещо ги препоръчвам. Цената е малко по-висока - £18 всяко, но според мен си заслужават.

Вие пробвали ли сте ги?

xo,
Kalina
8 October 2017

SEPTEMBER FAVORITES


For some reason I'm really bad at doing favourites posts this year. It's not that I'm not using any new products, actually, quite the opposite, I just can't get organized in time to put them together in a post. However, I have done that with my favourite products for the month of September, so scroll on, if you wanna find out what they are.
~
Поради някаква причина, не ми се получава да правя постове с любимци тази година. Не е като да не използвам нови продукти, даже напротив, но просто не мога да се организирам навреме, за да ги събера в пост. Обаче успях да направя това с любимите ми продукти през септември, така че, ако искате да разберете кои са, продължавайте да четете.

YSL Rouge Volupte Ultimate Beige

You should already know about this one, because I've been wearing it for ages and I still love it. I think it's the perfect colour for autumn and the finish is a comfortable satin, but it stays on very long. And let's not forget the packaging!
~
Би трябвало да се досетите, защото го нося с години, но все още го обожавам. Мисля, че е перфектният цвят за есента и финишът е сатенен и удобен, но издържа дълго. Да не забравяме и опаковката!

L'Oreal Paradise Extatic

There was a lot of talk about this mascara mainly because a lot of people think it's a complete dupe of the Too Faced Better Than Sex, which is my holy grail. Let me tell you, it is. It gives the same volume and length to the lashes and makes them look like falsies, but for a better price.
~
Тази спирала беше доста обсъждана, главно защото се спряга за двойник на Better Than Sex от Too Faced, която е абсолютният ми любимец. Ами да ви кажа, така е. Придава същата дължина и обем на миглите и ги прави като изкуствени, но на по-добра цена.

Catrice Soleil d'Ete Bronzer

There seems to be a disastrous pattern in my life lately - I break my favourite products. I got this Catrice limited edition bronzer, because my favourite Beached Bronzer by Urban Decay smashed and this looked like a good replacement. It's not exactly the same, but it's an almost identical formula, matte finish and similar colour.
~
Има ужасна последователност в живота ми напоследък - чупя любимите си продукти. Взех си този лимитиран бронзър от Catrice, защото любимият ми Beached Bronzer от Urban Decay се строши и този изглеждаше като добър заместник. Не е точно същия, но има почти идентична формула, матов финиш и подобен цвят.

Cuvee Beauty Shampoo

I was browsing on CultBeauty one night (that's how most of my stories start) and while looking through hair care I found this gem. It's a shampoo with champagne and truffles and that was enough to make me buy it. What's really amazing about it though is the fact that it really tames my hair and keeps it straight after I've straightened it. As you may know, I have very thick and unruly hair and no product has been able to keep it smooth, apart from this shampoo.
~
Разглеждах CultBeauty една вечер (така започват повечето ми истории) и докато бях на секцията с грижа за косата, попаднах на това съкровище. Това е шампоан с трюфели и шампанско, което беше достатъчна причина да го поръчам. Обаче това, което е наистина невероятно, е фактът, че укротява косата ми и я държи права след като съм я изправила. Както може би знаете, имам много гъста и чуплива коса и никой продукт не е успявал да я задържи гладка, освен този шампоан.

Catrice ICONails Brown Collection 02 Sophisticated Vogue

You know I love the Catrice ICONails polishes and this is a new autumn collection. I received this brown/grey metallic shade and it pretty much corresponds to my mood right now.
~
Знаете, че харесвам лаковете ICONails от Catrice и това е нова есенна колекция. Получих този сив/кафяв металиков цвят, който като цяло отговаря на настроението ми в момента.

Estee Lauder Modern Muse Le Rouge

I may have a ton of perfumes, but I make sure I use them all. Right now I'm really feeling this one - it's classy and not too sweet or in your face.
~
Може и да имам много парфюми, но се опитвам да ги използвам всичките. В момента съм в настроение за този - класически и не твърде сладък.


And finally I have two bits from Jumbo. I always go a bit overboard when I go there, and this time these really impressed me - one is a jar with fairy lights and the other, which Merry from Berry's Place made me buy, is a vanilla scented candle. It's huge and smells just delicious! I really wanna get the other two scents now.
~
И накрая имам две неща от Джъмбо. Винаги леко прекалявам, когато отида там и този път тези неща много ме впечатлиха - едното е буркан с лампички, а другото, което си взех заради Мери от Berry's Place, е ароматна свещ с ванилия. Огромна е и мирише супер вкусно! Сега искам да си взема и другите два аромата.


What have you been loving recently?
~
А вие какво харесвате напоследък?

xo,
Kalina
7 October 2017

HUDA BEAUTY DESERT DUSK PALETTE REVIEW


It's finally here! I had been waiting for this palette to drop ever since it was announced and ordered it the morning it came out. Now that I've received it and had my chance to test and play around with it, I can give you my verdict.
~
Най-накрая е тук! Чаках я да излезе откакто беше обявена и я поръчах сутринта, когато беше пусната на пазара. Сега, след като я получих и имах шанса да я тествам и да поиграя с нея, мога да ви дам присъдата си.

Packaging

Starting with the obvious - IT'S GORGEOUS! It comes in a purple box and the front cover has Huda's eyes on it. It's also reflective, so that's also a nice touch. It closes with a magnet and isn't too heavy to carry and actually way smaller and more compact than I was expecting.
~
Като започнем с очевидното - КРАСОТА! Идва в лилава кутия и на капака са очите на Худа. Холографна е, което допринася към хубавата опаковка. Затваря се с магнит и не е твърде тежка, а всъщност доста по-малка и компактна, отколкото очаквах.

Inside

So, when you open it, you have a protective sheet with Huda's eyes again, which is too pretty to throw away. Then you can see a huge mirror, which is amazing and so handy and of course, the 18 shades, which were the main reason why I was so keen on getting the palette. They're exactly my type of colours, but we haven't seen that much purple lately, which I love on my green eyes - makes them pop.
~
Когато я отворите, има защитна картичка, отново с очите на Худа, която е твърде хубава, за да я изхвърля. След това виждате огромно огледало, което е страхотно и много удобно, и естествено 18-те сенки, които са главната причина толкова много да искам тази палитра. Точно моите типове цветове са, но напоследък на пазара не се вижда много лилаво, което обожавам на зелените си очи - кара ги да изпъкват.

Shades

As I said, there are 18 shades with a mixture of textures - metallics, mattes, glitters and even a pressed pure glitter. The variety of colours is great too and it gives you the chance to create so many looks - from everyday to a night out. But let me dissect the shades one by one:
~
Както казах, има 18 цвята и микс от финиши - металикови, матови, блестящи и дори чист брокат. Разнообразието от цветове също е голямо и дава шанса да се създадат много визии - от ежедневна до нощна. Но сега подробно за всеки цвят:


Desert Sand - a matte cream colour, great for a base over the whole lid
Musk - another matte, perfect for the crease if you want a cooler toned look
Eden - a peachy matte, but sadly one of the worst formula-wise in the palette; it's so chalky and powdery and gives a lot of fallout
Amber - a brick toned matte, it isn't as opaque as I was expecting, but the weird thing about it is it leaves a stain on the skin
Blood Moon - easily one of the best shades in the palette - very creamy and pigmented and it's a shimmer
Oud - a warm toned brown matte and the darkest colour in the palette, good one
Celestial - a pink glitter, which looks really good in the packaging but doesn't show up much on the skin
Nefertiti - a gold glitter, which formula-wise is the same as Celestial
Twilight - one of my favourites - it's a duochrome shade with purple and blue tones and looks AMAZING on the centre of the lid
~
Desert Sand - матов кремав цвят, страхотен за база на целия клепач
Musk - още един мат, перфектен за сгъвката, ако искате по-студен грим
Eden - прасковен мат, но за съжаление, един от най-лошите като формула - направо тебеширен и се разпрашва
Amber - керемиденочервен мат, но не е толкова наситен, колкото очаквах; странното при него е, че оставя петно на кожата
Blood Moon - с лекота един от най-добрите цветове в палитрата - много кремообразен и наситен; блестящ е
Oud - топло тъмнокафяво матово и най-тъмният цвят в палитрата; добър е
Celestial - розов блестящ, който изглежда супер в опаковката, но не се показва много на кожата
Nefertiti - златист блестящ, който е същият като формула с предния
Twilight - един от любимците ми - дуохромен цвят с лилави и сини тонове и изглежда НЕВЕРОЯТНО в центъра на клепача


Amethyst - the biggest disappointment, because it was the main reason why I wanted the palette; it just doesn't show up.. at all
Royal - another metallic and a really good one, can't say anything bad about it
Retrograde - probably the weirdest shade in the palette - it's a glitter, but you can't tell what colour it is; I like it though
Cashmere - a metallic, which I don't really see myself using, but it would tie in great with Musk and Nefertiti
Angelic - very similar to Celestial, but the formula is different - this one is a bit more opaque
Cosmo - this one is the pure glitter, which I'm kinda intimidated to use.. It would look great as eyeliner, in the crease or on the bottom lash line
Turkish Delight - like Blood Moon, this one is perfection - very creamy and opaque
Saffron - a very red matte, but it's easy to blend and pigmented af
Blazing - another great matte, this time a true orange; the last two are definitely not for everyone, but I love them
~
Amethyst - най-голямото разочарование, защото беше от основните причини да искам палитрата; просто не се появява.. изобщо
Royal - още един металиков и е наистина хубав, не мога да кажа нищо лошо за него
Retrograde - най-странният цвят в палитрата - блестящ е, но не може да се разбере какъв цвят е; но пък ми хареса
Cashmere - металик, който не виждам да използвам много, но би изглежда страхотно в комбинация с Musk и Nefertiti
Angelic - много подобен на Celestial, но формулата е по-различка - този е малко по-наситен
Cosmo - този е чистият брокат и малко ме плаши... Би изглеждал супер като очна линия, в сгъвката на клепача или на долния клепач
Turkish Delight - като Blood Moon, този е перфектен - много мек и наситен
Saffron - много червен мат, но е лесен за блендване и е супер пигментиран
Blazing - още един страхотен мат, този е чисто оранжево; последните два определено не са за всеки, но аз ги обожавам

Verdict

As you can see, there were definitely a few disappointing shades, the worst of which Amethyst, which is really sad, because that's the one that catches your eye when you open the palette. I think it's a gorgeous palette, but for the insane price of £56 I'm expecting a bit more. I think the main problem is the pigmentation on some of the shades and the chalky mattes, which thankfully aren't consistent. You get a great variety of colours, but I don't think it can beat my beloved Modern Renaissance by ABH. I don't regret buying it and I'll definitely be using it a lot, as most of the shades are easy to work with, but it's up to you to decide if you're willing to spend that much on it.
~
Както виждате, определно има няколко разочароващи цвята, най-лошият от които е Amethyst, което пък е тъжно, защото той грабва вниманието, когато погледнете палитрата. Мисля, че е много красива палитра, но за лудата цена от 130лв очаквам малко повече. Според мен главният проблем е пигментацията при някои от сенките и тебеширените матови, които за щастие не са всички. Получавате разнообразие от цветове, но не мисля, че може да надмине любимата ми Modern Renaissance от ABH. Не съжалявам, че я купих и определено ще я използвам много, защото с повечето цветове се работи лесно, но оставям на вас да решите дали си заслужава да платите толкова много за нея.


So, I'm interested to know, will you be buying the Huda Beauty Desert Dusk palette or giving it a pass?
~
И така, интересно ми е да науча, ще си купите ли Desert Dusk палитрата от Huda Beauty или ще я пропуснете?

xo,
Kalina
10 September 2017

AUGUST FAVORITES


It's been what seems like forever since I've done a favorites post or video but I'm finally getting my groove back and there will be lots of these to come (hopefully). I was debating on whether I should do an August favorites or summer ones altogether, but decided to show you what I've been loving for the past month.
~
Усеща се като вечност откакто правих пост или видео с любимци, но най-накрая влизам в ритъм и ще правя доста такива (надявам се). Чудех се дали да направя пост за любимците ми през август или лятото като цяло, но реших да ви покажа какво ми допадна през последния месец.

Mixa DD Cream

This is my favorite everyday base. It doesn't have much coverage, but it evens out the skin tone and adds a bit of a tan. It's supposed to help with imperfections, which I haven't really noticed, but I don't feel it at all on my skin. It comes out an intimidatingly orange, but I think it adjust to your skin tone, or maybe I'm just Donald Trump.
~
Това е любимата ми ежедневна база. Не е много покривна, но изравнява тена и добавя малко тен. Би трябвало да помогне срещу несъвършенствата, което не съм забелязала особено, но изобщо не го усещам на кожата си. Излиза като един плашещ оранжев цвят, но мисля, че се напасва към кожата, или пък аз съм Доналд Тръмп.

Essence Cubanita Collection Highlighter


I was so pleasantly surprised to receive this collection, the star of which was definitely this highlighter. I didn't expect to like it this much, but it's amazing  - very pigmented, creamy, easy to blend and even smells like coconut!
~
Бях много приятно изненадана, когато получих тази колекция, звездата, от която е този хайлайтър. Не очаквах да го харесам толкова много, но е страхотен - много наситен, лесен за разнасяне и дори мирише на кокос!

H&M High & Mighty Mascara

I received this mascara back in February and didn't use it as much, but recently rediscovered it and I now use it every day. It gives length and volume and separates the lashes well.
~
Получих тази спирала още през февруари и не я използвах много, но наскоро я преоткрих и сега я използвам всеки ден. Придава ми дължина и обем и добре разделя миглите.

L'Oreal and Flormar Eyebrow Pencils

This is my go-to eyebrow combination. I use the Flormar one to fill in my brows, because it's lighter and the darker one by L'Oreal to outline them, but at the tail and arch part.
~
Това е любимата ми комбинация за вежди. Използвам молива на Flormar, за да запълня веждите, защото е по-светъл и този на L'Oreal, който е по-тъмен, за да ги очертая, но само в крайната част.

MAC Cherish Lipstick

You guys know I can't resist a MAC lipstick and this is my newest one. It's a satin finish which is probably my favorite and the color is a cool toned brown nude. Perfect for every time of year.
~
Вече знаете, че не мога да устоя на червилата на MAC, а това е най-новото ми. Със сатенен финиш е, който е може би любимият ми, а цветът е студено кафяво-неутрално. Перфектно е за всяко време на годината.

Essie Ballet Slippers

It recently came out that this exact shade was the nail polish that the Queen of England has been wearing for years. I can see why - it's a cream shade and looks very subtle and classic.
~
Наскоро се появи в новините, че точно този цвят носи кралицата на Англия с години. Виждам защо - кремав нюанс е и изглежда много неутрален и класически.

Pixi Glow Tonic

I was a bit hesitant towards getting this product, because I don't really use toners. But after reading all the positive reviews, I was sold. I've been using it in the mornings and evenings on a cotton pad and while I don't think it's helped much with spots, my pores look tighter and my blackheads have significantly reduced.
~
Не бях сигурна дали да си взема този продукт, защото не използвам тонери често. Но след като прочетох супер положителните ревюта, бях готова. Използвам го сутрин и вечер на памучно тампонче и въпреки че не виждам да помага много с пъпки, порите ми изглеждат по-стегнати и черните ми точки видимо са намалели.


These were all the products I've been loving for the month of August! What are yours?
~
Това бяха всички продукти, които ме впечатлиха през август. Кои са вашите?

xo,
Kalina
28 July 2017

BECCA BACKLIGHT PRIMING FILTER REVIEW


Today I'm going to be talking about the BECCA Backlight Priming Filter - a purchase which was very much influenced by Jaclyn Hill. I'm not an expert with primers, I actually don't use one every time I apply makeup, but I've started to get more into them.
~
Днес ще говоря за Backlight Priming Filter от BECCA - покупка, която беше доста повлияна от Джаклин Хил. Не съм експерт с основите и даже не ги използвам всеки път, когато се гримирам, но започнах да се интересувам повече.


The packaging is very nice and sturdy and pretty much looks like a foundation with a little pump at the top. The product is 30ml and I'd say you need one pump to achieve the desired effect. It has a really nice scent and is almost clear.
~
Опаковката е много хубава и тежка и общо взето изглежда като фон дьо тен с малка помпичка отгоре. Продуктът е 30мл и бих казала, че е нужно едно натискане, за да се постигне желания ефект. Има приятен аромат и е почти безцветен.You can probably see in the swatches above that it's definitely a very highlighting product, but once it's blended it just looks like a healthy glow from within. I like that it doesn't have chunky glitter and looks natural. I apply it either mixed with foundation or just on it's own when I'm having a minimal makeup day. It's perfect for summer, but I can definitely see myself using it in colder weather when my skin becomes drier.
~
Може би виждате по суочовете отгоре, че е доста озаряващ продукт, но когато се разнесе излежда просто като здравословно сияние (хаха и аз не знам как да го преведа). Харесва ми, че няма едър брокат и изглежда естествено. Нанасям го или смесен с фон дьо тен или без нищо, когато нося минимален грим. Перфектен е за лятото, но определено се виждам да го използвам в по-студено време, когато кожата ми стане по-суха.


I like the primer, but there are definitely some downsides. First of all, if you have greasy skin, you should definitely stay away from it. Secondly, it doesn't do much more than give a glow - it doesn't smooth the pores or help the makeup last longer. And last but not least, the price is really really high. So I would say, you need to decide for yourself if it's worth it.

What's your favourite primer? I'd love to try some more.
~
Харесвам праймъра, но определено има и недостатъци. Първо, ако имате мазна кожа, стойте далеч от него. Второ, не прави друго освен да озарява - не изглажда порите и не подсилва трайността на грима. И не на последно място, цената е много много висока. Така че, бих казала, че сами трябва да решите дали си заслужава.

Кой е любимият ви праймър? Бих се радвала да пробвам други.

xo,
Kalina
24 July 2017

NARS RADIANT CREAMY CONCEALER REVIEW


Today's post is gonna be about a very cult (if I do say so myself) product - the Radiant Creamy Concealer by NARS). I got it off ASOS in May, so I've had a bit of time to try it and play around with it.
~
Днешният пост ще е за един много култов (бих казала) продукт - Radiant Creamy Concealer от NARS). Поръчах си го от ASOS през май, така че имах време да го изпробвам и да си поиграя с него.


First of all, I got the colour Chantilly, which is the lightest shade out of all of them. I think that might have been my mistake, because I am naturally pale, but I use fake tan often and I go to the beach a lot in summer. Basically, it's way too light for me now. The packaging is nice and the applicator is standard.
~
Като за начало, избрах си цвета Chantilly, който е най-светлият от всички. Мисля, че това може да е грешката ми, защото съм естествено бледа, но използвам изкуствен тен често и ходя на плаж доста през лятото. Накратко, твърде светъл е за мен в момента. Опаковката е хубава и апликаторът е стандартен.


What I really love about it is the consistency - it lives up to its name and it is really creamy and easy to blend. The coverage is really good, although nothing can cover up my dark circles completely.
~
Това, което наистина ми харесва е консистенцията - отговаря на името си и е много мек и лесен за блендване. Покритието е добро, но нищо не може да скрие тъмните ми кръгове напълно.


Although it's very opaque, it's still very radiant and doesn't dry the skin out. It just looks quite natural. But here comes the downside - I don't know if it's the colour or something else, but whenever I apply it, it looks grey. It makes me look unhealthy and washed out and I have to put another concealer on top.
~
Въпреки че е много наситен, все пак е озаряващ и не изсушава кожата. Стои много естествено. Но тук идва проблемът - не знам дали е цветът или нещо друго, но когато го нанеса, изглежда сив. Прави вида ми болен и трябва да нанеса друг коректор отгоре.


So what are my overall thoughts? I like it, but not enough to justify spending that much on it and definitely would not repurchase. I don't think it's worth it and there are much better concealers for a lower price - for example the MAC Pro Longwear.

Have you tried it?
~
Какво е цялостното ми мнение? Харесвам го, но не достатъчно, за да го оправдая цената му и да го купя отново. Не мисля, че си заслужава и според мен има много по-добри коректори на по-ниска цена - например Pro Longwear от MAC.

A вие пробвали ли сте го?

xo,
Kalina
31 May 2017

HIGHLIGHTER COLLECTION


I noticed that I've stacked up a decent pile of highlighters recently, so I decided to put them in a post and tell you what I think about them. Some of them were sent as PR from the companies, but most of them I bought myself.
~
Забелязах, че съм натрупала стабилно количество хайлайтъри напоследък, така че реших да ги събера в пост и да ви кажа какво мисля за тях. Някои са ми пратени като PR, но повечето съм си ги купила сама.

Becca Pearl & Champagne Pop

Let's start with the most popular ones. I first got Champagne Pop and loved it, but it was too dark for my pale skin (works for me only when I have fake tan on), so I wanted to give the brand another go, because the quality of the products is really up there. I ordered Pearl, which is completely white and is perfect for me. They're both so intense and long lasting, which I love, but I wouldn't recommend them to someone who's into a more natural look.
~
Да започнем с най-популярните. Първо се сдобих с Champagne Pop, който е страхотен, но твърде тъмен за бледата ми кожа (нося го само когато имам изкуствен тен), така че исках да дам още един шанс на марката, защото качеството на продуктите наистина е високо. Поръчах си Pearl, който е напълно бял и е перфектен за мен. И двата са много наситени и дълготрайни, което обожавам, но не бих ги препоръчала на някой, който предпочита естествен грим.

theBalm Mary Loumanizer

This iconic highlighter is probably my most used one and it's been through a lot - it fell and shattered, but I miraculously managed to save it. I've included it in so many posts, which you can read here, here, here, here and here, so you already know I love it.
~
 Този всеизвестен хайлайтър е може би и най-използвания ми и е преживял доста - падна и се натроши, а аз по чудо успях да го спася. Включвала съм го в толкова много публикации, които можете да прочетете тук, тук, тук, тук и тук, така че вече знаете, че го обожавам.

Catrice Deluxe Glow Highlighter, High Glow & Prismatic Pink

I bought the High Glow highlighter a long time ago, because I didn't have this many products then and wanted variety. It's still a very good one, but it cracked and part of it fell without me dropping it, which I think is due to the fact that it's mineralized. I received the palette and the Prismatic Pink ones from the company and they are quite different - all the colours in the palette are very subtle, which is not my thing, but the pink highlighter is way more opaque and almost duochrome, which is so different from everything else I own and I love it.
~
Купих си High Glow преди доста време, защото нямах толкова много продукти тогава и исках разнообразие. Все още е добър, но се пукна и част от него падна без да съм го изпускала, което мисля, че е поради факта, че е минерализиран. Получих палитрата и Prismatic Pink от марката и са доста различни - всички цветове в палитрата са много бледи, което не ми допада, но розовият хайлайтър е много по-наситен и почти холографен, което се отличава от всичко останало, което имам и го обожавам.

Catrice Face Glow Definer

This is the only liquid highlighter I have and again, I received as PR, but boy am I impressed. It's so opaque it could be compared to the Becca ones. It's a nice gold/champagne colour and is almost the same as Champagne Pop, so if you're looking for a dupe, this is it. The only downsides are that 1) it dries very quickly, so you have to blend it fast and 2) I think it's limited edition.
~
Това е единственият течен хайлайтър, който имам и отново го получих като PR, но наистина съм впечатлена. Толкова е наситен, че може да се сравни с тези на Becca. Златен/шампанско цвят е и е почти еднакъв с Champagne Pop, така че ако си търсите двойник, това е той. Единствените недостатъци са, че 1) Съхне бързо и трябва да сте бързи с блендването и 2) Май беше лимитиран.

Essence Light Up Your Face Palette

This is another face palette I received as PR, but it's very different from the one by Catrice. It has 3 colours and the first one is very chalky and not a good colour, but the other two are great - opaque enough and not as subtle.
~
Това е още една палитра, която получих като PR, но е много различна от тази на Catrice. Има 3 цвята и първият е много тебеширен и не хубав цвят, но другите два са страхотни - достатъчно наситени и не са бледи.


Here are all the swatches with and without flash, starting from the Catrice liquid at the top, Pearl, Champagne Pop, Mary Loumanizer, High Glow by Catrice, Prismatic Pink and then the two palettes.

Which is your favourite one?
~
Ето ги и всички суочове със и без светкавица, започвайки от течния на Catrice отгоре, Pearl, Champagne Pop, Mary Loumanizer, Catrice High Glow, Prismatic Pink и след това двете палитри.

Кой е вашият любим хайлайтър?

xo,
Kalina