Showing posts with label течно матово червило. Show all posts
Showing posts with label течно матово червило. Show all posts
13 November 2017

HUDA BEAUTY LIQUID LIPSTICKS REVIEW


It may seem like I'm buying everything Huda Beauty these days and honestly I kind of am. I go through these phases, where I'm obsessed with different brands and at the moment that's Huda Beauty. I've been using her liquid lipsticks for months and today I wanna share my thoughts on them.
~
Може да изглежда сякаш купувам всичко от Huda Beauty напоследък и честно казано, май наистина го правя. Минавам през фази на обсебване от различни марки и в момента това е Huda Beauty. Използвам течните й червила с месеци и днес искам да споделя мнението си за тях.


I have the colours Sugar Mama, Bombshell and Trendsetter. The former is from the Nude Love collection and the others are from the original launch. The packaging is gorgeous and at this point iconic - all the lipsticks come in a plastic box with Huda's lips and the bottle is mattified glass.
~
Имам цветовете Sugar Mama, Bombshell и Trendsetter. Първият е от Nude Love колекцията, а другите два са от оригиналните. Опаковката е супер красива и популярна - всички червила пристигат в пластмасова кутия с устните на Худа, а шишенцето - матирано стъкло.

High Heels

As you can see, all of them are shades of nude, which isn't really surprising. I wear mostly nude lipstick and considering the price point, it's wiser to invest in something you know you'll get a lot of wear out of.
~
Както виждате, всичките са неутрални нюанси, което не е изненадващо. Нося предимно неутрално червило и като се има предвид цената, по-умно е да се инвестира в нещо, от което знаете, че ще си избиете парите.


The applicator is the standard doe-foot and it's easy to use. Usually a lot of lipstick comes off on it and I even wipe some of it off, because I need a small amount on my lips.
~
Апликаторът е стандартен и лесен за използване. Обикновено доста червило излиза с него и дори избърсвам част от него, защото се нуждая от малко количество.


The swatches are Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter top to bottom. They're all very wearable, but Trendsetter looks a bit more like a 90s warm brown on my skin tone.
~
Суочовете са Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter от горе надолу. Те са много практични, но Trendsetter е малко повече като топло кафяво от 90-те на моята кожа.


What I love most about these lipsticks is the formula. It dries down fully matte, but I would describe it as a comfortable velvetty matte, which doesn't make your lips crusty and flaky. One thing I've noticed is, it takes quite a bit longer to dry, but that isn't a negative, because you have more time to correct mistakes and achieve a perfect application that way. The only downside is it sometimes gets on my teeth while drying.
~
Това, което най-много харесвам в тези червила е формулата. Изсъхва напълно матова, но бих я описала като удобно кадифено матово, което не изсушава устните прекалено. Нещо, което съм забелязала е, че отнема доста повече да изсъхне, но това не е нещо отрицателно, защото така има повече време за поправяне на грешки и постигане на перфектен контур. Единственият недостатък е, че понякога попада върху зъбите докато изсъхва.


All in all, as I've mentioned before, the Huda Beauty liquid lipsticks are currently my favourites on the market and I strongly recommend trying them. The price point is a little higher - £18 each, but I think they're worth it.

Have you tried them?
~
Като цяло, както съм споменавала преди, червилата на Huda Beauty са любимите ми на пазара в момента и горещо ги препоръчвам. Цената е малко по-висока - £18 всяко, но според мен си заслужават.

Вие пробвали ли сте ги?

xo,
Kalina
14 May 2016

ColourPop Ultra Matte Lip Review + Swatches


I have wanted to try ColourPop products for so long, but as you may know, they only deliver in the USA. I mentioned in my Dolce K Kylie Lip Kit Review that I had accidentally ordered 4, so I resold those online. I found a great American girl, who instead of buying Dolce agreed to do an exchange for me. I sent her the lip kit and she bought me some ColourPop products.
~
От супер много време ми се искаше да пробвам неща на ColourPop, но както може би знаете , те доставят само в САЩ. Споменах в ревюто си на Dolce K от Kylie Cosmetics, че без да искам поръчах 4, които после продадох онлайн. Намерих страхотно момиче от Щатите, което се съгласи вместо да плати за Dolce да ми купи някои продукти от ColourPop. 


Today I'll be reviewing 3 of the Ultra Matte Lips - Midi, Trap and Beeper. They're matte liquid lipsticks and although they look quite similar in their package, when swatched they're nothing alike.
~
Днес ще направя ревю на 3 от течните червила Ultra Matte Lips - Midi, Trap и Beeper. Въпреки че изглеждат много сходно в опаковките, нанесени нямат нищо общо.


I love the packaging - it's simple and classy. The aplicator is the typical doe foot, which isn't necessarily the easiest to use with liquid lipstick, especially without applying liner first. They don't have a specific smell, although they do smell a bit like chemicals. 
~
Много харесвам опаковката - изчистена и стилна. Апликаторът е типичният, който не е най-лесният за нанасяне на течно червило, особено без молив отдолу. Нямат специфична миризма, но пък малко се усеща като химикали или лекарства.The lightest shade and my favourite one is Midi. It's a light pinky nude, which is perfect for fair skin. I've seen a lot of comparisons of it to Koko K by Kylie Cosmetics and it's a pretty close dupe.
~
Най-светлият и любимият ми цвят е Midi. Много светло розово неутрално е, което е перфектно за светла кожа. Виждала съм доста сравнения с Koko K на Kylie Cosmetics и е доста добър двойник.Trap is not much darker, but is very grey/purple toned. I would say it's still nude, but it's very close to a purple.
~
Trap не е много по-тъмно, но е доста сиво/лилаво. Бих казала, че все пак е неутрално, въпреки че е супер близо до лилаво.Beeper is the darkest one and I'm not really sure how to describe this colour. It dries even darker than what is seen in the photo. I would probably say it's a brown with red undertones.
~
Beeper е най-тъмното и не съм много сигурна как да го опиша. Изсъхва даже по-тъмно от това, което се вижда на снимката. Бих казала, че е кафяво с червени подтонове.Midi - Trap - Beeper
I like the formula of the Ultra Matte Lip by ColourPop. It dries completely matte, but isn't too too drying on the lips. It definitely isn't as long lasting as the Kylie Cosmetics one, but I've noticed that you don't get that horrible line on the inside of your lips with these. It also takes them a bit longer to dry completely - up to 2-3 minutes, which could be a good thing for precise application.
~
Харесвам формулата на Ultra Matte Lip червилата от ColourPop. Изсъхва напълно матова, но не е твърде твърде изсушаваща. Определено не е толкова дълготрайна колкото това на Kylie Cosmetics, но пък забелязах, че с тези не се получава онази ужасна линия от вътрешната страна на устните. Отнема им малко по-дълго да изсъхнат напълно - до 2-3 минути, което е полезно за прецизно нанасяне.


Overall, I'm happy with the colours I got and with the quality of the lipsticks. If I have the chance I would definitely get some more. Have you ever tried them?
~
Като цяло съм доволна от цветовете и качеството на червилата. Ако имам шанса, определено бих си поръчала още. Вие пробвали ли сте ги?

xo,
Kalina